top of page
Bransjens egen pris for enestående innsats innen Governance, Risk og Compliance 

Årets GRC-profil gir oppmerksomhet til individer som har vist enestående innsats innen GRC – Governance, Risk og Compliance. GRC er et samlebegrep for virksomheters arbeid innen ledelse/styring, risikohåndtering og etterlevelseskultur. God håndtering av GRC bidrar blant annet til mindre konflikter og uønsket risikotaking, samt reduserer unødvendig overlapp. God GRC bidrar også til mer verdiskaping. Årets GRC-Profil har som formål å øke forståelsen for og viktigheten av GRC i norske virksomheter.  

​Årets GRC-profil blir annonsert under GRC-dagen 4 februar 2020. Konkurransen er åpen for alle i Norge, uavhengig av rolle og bransje.  

Finalister 2020

Norsk Hydro ved

Torstein Gimnes Are, Halvor Molland og Jo De Vliegher

Erik Osmundsen,

Norsk Gjenvinning

Undervisningsbygg ved

Rigmor Helene Hansen

bottom of page