Bransjens egen pris for enestående innsats innen Governance, Risk og Compliance 

Årets GRC-profil gir oppmerksomhet til individer som har vist enestående innsats innen GRC – Governance, Risk og Compliance. GRC er et samlebegrep for virksomheters arbeid innen ledelse/styring, risikohåndtering og etterlevelseskultur. God håndtering av GRC bidrar blant annet til mindre konflikter og uønsket risikotaking, samt reduserer unødvendig overlapp. God GRC bidrar også til mer verdiskaping. Årets GRC-Profil har som formål å øke forståelsen for og viktigheten av GRC i norske virksomheter.  

​Årets GRC-profil blir annonsert under GRC-dagen 4 februar 2020. Konkurransen er åpen for alle i Norge, uavhengig av rolle og bransje.  

Finalister 2020

Norsk Hydro ved

Torstein Gimnes Are, Halvor Molland og Jo De Vliegher

Erik Osmundsen,

Norsk Gjenvinning

Undervisningsbygg ved

Rigmor Helene Hansen

Årets GRC-profil arrangeres av Transcendent Group.  

 

At Transcendent Group you will only meet experienced consultants within governance, risk and compliance. Transcendent Group is an independent advisor with a clear understanding of risk and business value. Our services generate trust and create opportunities for governmental agencies and private companies within a variety of industries.  

Les mer på transcendentgroup.com.