top of page

Hydro håndterte de cyberangrepet som kostet over 400 MNOK i 2019 med eksemplarisk åpenhet og transparens, og har også fått internasjonal oppmerksomhet for håndteringen av hendelsen. Flere av de involverte i håndteringen har i etterkant delt sine læringspunkter med styrer og ledelser i mange virksomheter og de har holdt over 100 foredrag, i dag inkludert, om sine erfaringer. Gjennom åpenheten rundt håndteringen av cyberangrepet har i selskapet bidratt til å sette cyber på agendaen og øke kunnskapen i andre virksomheter, samt satt samfunnsdebatten i Norge.

Norsk Hydro ved
Torstein Gimnes Are, Halvor Molland og Jo De Vliegher

Erik Osmundsen er en engasjert leder som har bidratt til transformasjon av Norsk Gjenvinning, tidligere kjent som et innsamlingsselskap, til en global produsent og selger av resirkulerbare produkter. Osmundsen tok over som leder for NG i en tid der bransjen var preget av korrupsjon, ulovlig eksport og grove miljøutslipp. Gjennom å være pådriver for opprydding, kulturendring og systematisk GRC-arbeid, har Osmundsen og NG vært en katalysator for endring i en bransje med noe dårlig rykte både nasjonalt og internasjonalt. Har også tatt en aktiv rolle ift. å få bærekraft og sirkulærøkonomi inn i GRC-begrepet.

Erik Osmundsen
Norsk Gjenvinning

Gjennom god struktur og en rød tråd i styringen bruker Undervisningsbygg GRC som et virkemiddel for å oppnå ønsket effekt. Kunnskapsdeling og samhandling er nøkkelbegreper som beskriver kulturen i virksomheten. Undervisningsbygg jobber aktivt med å gjøre GRC-komponenter og sammenhengen mellom disse forståelig for ansatte og leverandører i alle ledd. Virksomheten inkluderer GRC i alt de gjør, fra strategi og handlingsplaner til daglige arbeidsoppgaver. Undervisningsbygg er en ansvarlig aktør som fremhever viktigheten av bærekraft, sirkulærøkonomi og virksomhetsstyring i både forvaltning og anskaffelser. Gjennom deling av erfaringer ønsker Undervisningsbygg å påvirke bransjen på miljø og seriøsitet.

Undervisningsbygg ved
Rigmor Helene Hansen
bottom of page