Om konkurransen

Årets GRC-profil gir oppmerksomhet til individer som har vist enestående innsats innen GRC – Governance, Risk og Compliance. GRC er et samlebegrep for virksomheters arbeid innen ledelse/styring, risikohåndtering og etterlevelseskultur. God håndtering av GRC bidrar blant annet til mindre konflikter & uønsket risikotaking, samt reduserer unødvendig overlapp. God GRC bidrar også til mer verdiskaping.  

Årets GRC-profil er et etablert og populært konsept i Sverige. Nå er tiden inne for å starte Årets GRC-profil også i Norge. 

Årets GRC-profil arrangeres av Transcendent Group.  

 

At Transcendent Group you will only meet experienced consultants within governance, risk and compliance. Transcendent Group is an independent advisor with a clear understanding of risk and business value. Our services generate trust and create opportunities for governmental agencies and private companies within a variety of industries.  

Les mer på transcendentgroup.com.